Σχετικά με μας

Sheriff Sole & Madej Inc. αποτελεί εξουσιοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης αφερεγγυότητας, ιδρυθείσα το 1997. Κατά τα τελευταία 20 χρόνια έχουμε βοηθήσει περισσότερους από 10,000 ιδιώτες και εταιρείες να εξαλείψουν τα χρέη τους. Εξειδικευόμαστε στο να προσφέρουμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις ελάφρυνσης χρέους. Θα σας βοηθήσουμε να επιλέξετε το σωστό δρόμο για την οικονομική ελευθερία σας. Με τις εκτενείς γνώσεις μας σε ό,τι αφορά την αφερεγγυότητα, μπορούμε να σας βοηθήσουμε ώστε να ελαφρύνετε τα χρέη σας από πιστωτικές κάρτες, στιγμιαία δάνεια, τραπεζικά δάνεια, χρέη προς CRA και πολλά άλλα.

έρθετε σε επαφή είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Οι πιο συνηθισμένες υπηρεσίες που προσφέρει η ομάδα μας είναι διαδικασία για υπαγωγή σε Πτώχευση και Πρόταση καταναλωτών. Με μια Πρόταση καταναλωτών ή Πτώχευση μπορείτε να εξαλείψετε όλα τα μη εξασφαλισμένα χρέη σας μια για πάντα.

Καλέστε μας Σήμερα

Στην Sheriff Sole and Madej Inc. επικεντρωνόμαστε στις ανάγκες σας και στην εξεύρεση της καλύτερη δυνατής λύσης στα προβλήματα χρέους σας. Επιτρέψτε μας να σας βοηθήσουμε ώστε να τακτοποιήσετε την οικονομική ζωή σας. Καλέστε την Κατερίνα Δυμοπουλ (416) 391-7440 KDemopoulos@trustee.ca . Διαθέτουμε 12 βολικές τοποθεσίες στην έυρύτερη περιοχή του Τορόντο.

Τι είναι η Πρόταση καταναλωτών;

Η Πρόταση καταναλωτών (Consumer proposal) αποτελεί μια επιλογή ελάφρυνσης χρέους η οποία επιτρέπει σε αφερέγγυα άτομα να συγχωνεύσουν τα χρέη τους σε μία ενιαία πληρωμή. Αποτελεί νομική διαδικασία μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών, για αποπληρωμή μέρους του οφειλόμενου ποσού. Ένας εξουσιοδοτημένος διαχειριστής αφερεγγυότητας θα διαπραγματευτεί με τους πιστωτές για λογαριασμό του οφειλέτη, με στόχο τη μείωση του οφειλόμενου χρέους και διακοπή της χρέωσης τόκων. Η κύρια μείωση κυμαίνεται συνήθως από 50% έως 75%. Το ποσό του χρέους προς αποπληρωμή βασίζεται στο εισόδημα, τα περιουσιακά στοιχεία και το συνολικό χρέος σας. Στη μηνιαία πληρωμή περιλαμβάνονται επίσης οι χρεώσεις του διαχειριστή.

Τι είναι η Πτώχευση;

Η υπαγωγή σε Πτώχευση αποτελεί μια άλλη επιλογή ελάφρυνσης χρέους, η οποία μπορεί να βοηθήσει ιδιώτες που βρίσκονται αντιμέτωποι με μία κρίση χρέους. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το άτομο θα μπορεί να διατηρήσει όλα τα περιουσιακά στοιχεία.